Ponosni smo, da že 60. leto zapored soustvarjamo zgodovino znanja v naši regiji.
Da skupaj z našo ustanoviteljico Občino Postojna, našimi zvestimi partnerji in zunanjimi sodelavci uspešno ustvarjamo pogoje za rast znanja in krepitev kompetenc v naši lokalni skupnosti. Skupaj se učinkovito odzivamo na potrebe lokalnega gospodarstva in posameznikov in tako pripomoremo k splošni blaginji in prijetnejši družbeni klimi.
Ponosni smo na zaupanje, ki nam ga naši udeleženci izkazujete skozi desetletja.

Kolektiv Ljudske univerze Postojna

Pri nas poskrbimo za vse – znanje po svoji meri in potrebah tu najdejo mladi in mladi po srcu, tisti, ki iščejo priložnosti za karierni razvoj, in oni, ki želijo koristno zapolniti proste urice, posamezniki, ki se radi družijo, in drugi, ki se bolje učijo sami … Svetujemo pri izboru najprimernejšega programa in vas podpiramo na poti vseživljenjskega učenja.

ZA ZAPOSLENE

Ponujamo brezplačno svetovalno podporo, programe izobraževanja in usposabljanja.

ZA BREZPOSELNE

Za brezposelne osebe ponujamo različne programe za vključevanje v vseživljenjsko učenje in izboljševanje kompetenc, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela.

ZA UPOKOJENCE

Osebe v tretjem življenjskem obdobju lahko najdejo veliko zanimivih priložnosti za svoje udejstvovanje.

ZA DELODAJALCE

Za zaključene skupine smo pripravili nekaj temeljnih programov za razvoj tako imenovanih mehkih veščin.

Odlikujejo nas izkušnje iz bogate tradicije ter odprtost za uvajanje sodobnih programov in pristopov v izobraževanje odraslih. Na spremembe v okolju odgovarjamo z aktualno pestro ponudbo izobraževalnih oblik in odraslim vseh generacij omogočamo pridobitev novih znanj in spretnosti za dejavno sodelovanje v sodobni družbi. Za lažji korak naproti znanju skrbimo z brezplačnimi podpornimi storitvami. S prijavami na javne razpise in sodelovanjem v projektih omogočamo večjo dostopnost do izobraževanja tudi ranljivim skupinam in skrbimo za enake možnosti učenja za vse.

S tem uresničujemo naš slogan - Naj znanje raste!

Bodite na tekočem z aktualnimi razpisi tečajev in izobraževalnih programov.

Kontaktirajte nas ali zastavite vprašanje in pomagali vam bomo.