Show menu

Izobraževanje

Kaj je formalna izobrazba?

To je uradno priznana stopnja izobrazbe, ki jo izkazuje javnoveljavna listina (spričevalo, diploma ipd.)

Vpis

Z vpisom v šolsko leto začenjamo v septembru. Udeležencem, ki jim do zaključka izobraževanja manjka le še nekaj obveznosti, bomo omogočili dokončanje izobraževanja s konzultacijami in izpiti.

Šolnina

Šolnina za posamezne izobraževalne programe se oblikuje vsako šolsko leto posebej. Informacijo o cenah programov lahko pridobite v tajništvu ljudske univerze. V ceno so vključeni stroški vpisa, predavanja, gradivo, konzultacije in opravljanje izpitov v rednih izpitnih rokih. Možno je plačilo na več obrokov. 

Šolski koledar

Šolsko leto traja od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta.

Prijave in odjave od izpitov

Prijave na izpit sprejemamo v informacijski pisarni Ljudske univerze na Ljubljanski cesti 2 osebno ali po pošti. V primeru odjave od izpita se morate na izpit ponovno prijaviti s prijavnico.

Cena izpita

Cena izpita po veljavnem ceniku.

Izredni izpiti roki v šolskem letu 2017/2018

ZADNJI DAN ZA PRIJAVO ZADNJI DAN ZA ODJAVO IZPITNI ROK (ob 15. uri)
13. september 2017 15. september 2017 20. september 2017
11. oktober 2017 13. oktober 2017 18. oktober 2017
8. november 2017 10. november 2017 15. november 2017
13. december 2017 15. december 2017 20. december 2017
10. januar 2018 12. januar 2018 17. januar 2018
14. februar 2018 16. februar 2018 21. februar 2018
14. marec 2018 16. marec 2018 21. marec 2018
11. april 2018 13. april 2018 18. april 2018
9. maj 2018 11. maj 2018 16. maj 2018
13. junij 2018 15. junij 2018 20. junij 2018

Naši izobraževalni programi