Show menu

Izobraževanje

Kaj je formalna izobrazba?

To je uradno priznana stopnja izobrazbe, ki jo izkazuje javnoveljavna listina (spričevalo, diploma ipd.)

Vpis

Z vpisom v šolsko leto začenjamo v septembru. Udeležencem, ki jim do zaključka izobraževanja manjka le še nekaj obveznosti, bomo omogočili dokončanje izobraževanja s konzultacijami in izpiti.

Šolnina

Šolnina za posamezne izobraževalne programe se oblikuje vsako šolsko leto posebej. Informacijo o cenah programov lahko pridobite v tajništvu ljudske univerze. V ceno so vključeni stroški vpisa, predavanja, gradivo, konzultacije in opravljanje izpitov v rednih izpitnih rokih. Možno je plačilo na več obrokov. 

Šolski koledar

Šolsko leto traja od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta.

Prijave in odjave od izpitov

Prijave na izpit sprejemamo v informacijski pisarni Ljudske univerze na Ljubljanski cesti 2 osebno ali po pošti. V primeru odjave od izpita se morate na izpit ponovno prijaviti s prijavnico.

Cena izpita

Cena izpita po veljavnem ceniku.

Izredni izpitni roki v šolskem letu 2019/2020

ZADNJI DAN ZA PRIJAVO ZADNJI DAN ZA ODJAVO IZPITNI ROK (ob 15. uri)
11. september 2019 13. september 2019 18. september 2019
9. oktober 2019 11. oktober 2019 16. oktober 2019
13. november 2019 15. november 2019 20. november 2019
11. december 2019 13. december 2019 18. december 2019
8. januar 2020 10. januar 2020 15. januar 2020
12. februar 2020 14. februar 2020 19. februar 2020
11. marec 2020 13. marec 2020 18. marec 2020
8. april 2020 10. april 2020 15. april 2020
13. maj 2020 15. maj 2020 20. maj 2020
10. junij 2020 12. junij 2020 17. junij 2020

Naši izobraževalni programi