Show menu

Izobraževanje

Kaj je formalna izobrazba?

To je uradno priznana stopnja izobrazbe, ki jo izkazuje javnoveljavna listina (spričevalo, diploma ipd.)

Vpis

Z vpisom v šolsko leto začenjamo v septembru. Udeležencem, ki jim do zaključka izobraževanja manjka le še nekaj obveznosti, bomo omogočili dokončanje izobraževanja s konzultacijami in izpiti.

Šolnina

Šolnina za posamezne izobraževalne programe se oblikuje vsako šolsko leto posebej. Informacijo o cenah programov lahko pridobite v tajništvu ljudske univerze. V ceno so vključeni stroški vpisa, predavanja, gradivo, konzultacije in opravljanje izpitov v rednih izpitnih rokih. Možno je plačilo na več obrokov. 

Šolski koledar

Šolsko leto traja od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta.

Prijave in odjave od izpitov

Prijave na izpit sprejemamo v informacijski pisarni Ljudske univerze na Ljubljanski cesti 2 osebno ali po pošti. V primeru odjave od izpita se morate na izpit ponovno prijaviti s prijavnico.

Cena izpita

Cena izpita po veljavnem ceniku.

Izredni izpiti roki v šolskem letu 2018/2019

ZADNJI DAN ZA PRIJAVO ZADNJI DAN ZA ODJAVO IZPITNI ROK (ob 15. uri)
12. september 2018 14. september 2018 19. september 2018
10. oktober 2018 12. oktober 2018 17. oktober 2018
14. november 2018 16. november 2018 21. november 2018
12. december 2018 14. december 2018 19. december 2018
9. januar 2019 11. januar 2019 16. januar 2019
13. februar 2019 15. februar 2019 20. februar 2019
13. marec 2019 15. marec 2019 20. marec 2019
10. april 2019 12. april 2019 17. april 2019
15. maj 2019 17. maj 2019 22. maj 2019
12. junij 2019 14. junij 2019 19. junij 2019

Naši izobraževalni programi