Show menu

Logistični tehnik

Progam traja štiri leta in je namenjen vsem, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Trajanje in zahtevnost programa

Program obsega štiri letnike in traja tri šolska leta in pol ali manj v primeru do- ali prekvalifikacije.

Del izobraževanja poteka v spletni učilnici.

Pojdi na spletno učilnico

Pogoji za vpis

 • Uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje
 • Uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih
Želim se prijaviti

Pogoji za dokončanje

 • v času izobraževanja je potrebno opraviti praktično usposabljanje v šoli in pri delodajalcu
 • Udeleženci po zaključenih vseh obveznostih po programu, to pomeni, da so zbrali vseh 240 KT, pristopijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega štiri izpitne enote:

  1.  Pisni in ustni izpit iz slovenščine
  2.  Pisni in ustni izpit iz logistike
  3.  Pisni in ustni izpit iz angleščine ali matematike
  4.  Izdelek oz. storitev in zagovor

Predmetnik

Programske enote 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik kreditne točke
SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
Slovenščina o o o o 24
Matematika o o o o 20
Tuji jezik I o o o o 20
Tuji jezik II o o o x 10
Umetnost o x x x 3
Zgodovina o o x x 5
Geografija o o x x 3
Psihologija x x x o 3
Fizika o o o x 6
Kemija o x x x 3
Športna vzgoja oproščen oproščen oproščen oproščen 14
STROKOVNI MODULI
Tehnologija blagovnih tokov o o o x 11
Tehnologija komuniciranja o o o x 11
Podjetništvo in gospodarsko poslovanje o o x x 8
Transportna sredstva o o o x 12
Logistika tovornih tokov o o o o 24
Mednarodna blagovna menjava o o x x 10
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI
Praktični pouk o o o o
Praktično usposabljanje z delom 6
Interesne dejavnosti 14
Skupaj odprti kurikulum 29
Organizacija cestnega prometa x o o x
Cestnoprometno pravo x o o x
Teorija vožnje x x x o
Kalkulacije v logistiki x x x o
Poklicna matura 4
Želim se prijaviti