Show menu

Razpis za vpis 2018/2019

bjavljamo razpis za vpis v javnoveljavne programe Ljudske univerze Postojna v šolskem letu 2018/2019.