Vaša košarica je prazna.

Ljudska univerza Postojna

Ljudska univerza Postojna že od leta 1960 skrbi za širjenje znanja, izboljševanje izobrazbene ravni, rast kakovosti življenja in svetovalno podporo v izobraževanju odraslih. V tem času je že nekajkrat spremenila svoje ime, zadnjo večjo spremembo pa doživela leta 2009, ko se je priključila novoustanovljenemu Zavodu Znanje Postojna.

Svojo prepoznavnost v lokalnem okolju zadnja leta gradi predvsem z raznovrstnimi delavnicami in tečaji (računalniško opismenjevanje, tuji jeziki, ročne in ustvarjalne spretnosti, zdrav način življenja in osebnostna rast, dejavnosti za upokojence, …) in podpornimi dejavnostmi v izobraževanju odraslih (Svetovalno središče Postojna, Središče za samostojno učenje, učna pomoč), ki se izvajajo v okviru projektov, še vedno pa tudi s programi za pridobitev izobrazbe (osnovna šola za odrasle, srednješolski, višješolski strokovni programi) in z nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami.

Njen razvoj temelji na prepletanju bogastva dolgoletne tradicije in uvajanju sodobnih programov in pristopov na področje izobraževanja. Ponosni smo na uspešno sodelovanje z ostalimi izobraževalnimi in razvojnimi organizacijami v naši regiji, saj nam tovrstne strokovne in strateške partnerske mreže omogočajo, da znanja in osebnostnega razvoja željnemu posamezniku ponudimo čim bolj primerno pot do začrtanih ciljev..

Uradne ure
Od ponedeljka do petka od 8h do 11h in od 12h do 16h