Vaša košarica je prazna.

Priložnost za brezposelne

24. 5. 2017
Ljudska univerza Postojna je s partnericami uspešno kandidirala na Javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. S tem je pridobila sredstva za vključitev brezposelnih oseb v različne izobraževalne programe.
Cilj razpisa je povečati vključenost brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Ljudske univerze Postojna, Koper, Sežana in Ilirska Bistrica  bodo do konca oktobra 2017 v različna usposabljanja vključile 312 brezposelnih oseb iz Območne službe Koper Zavoda RS za zaposlovanje.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje po programih.
Zainteresirani naj se oglasijo pri svoji svetovalki na ZRSZ in preverijo možnosti za vključitev.

V Postojni bomo izvajali naslednje programe:
  • Računalniška pismenost za odrasle
  • Nadaljevalni tečaj Excela
  • Nadaljevalni tečaj Worda
  • Angleščina na ravni A2
  • Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP)
  • Izpit iz ZUP-a na Upravni akademiji Ljubljana 
Več informacij lahko pridobite v tajništvu Ljudske univerze Postojna ali na e-naslovu: peter.vidmar@zavod-znanje.si.
Izvedbo programov omogoča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Javnega razpisa za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017.