Show menu

RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2018/19

23. 7. 2018
Objavljamo razpis za vpis v javnoveljavne programe Ljudske univerze Postojna v šolskem letu 2018/2019.