Show menu

RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2019/20

17. 7. 2019
Objavljamo razpis za vpis v javnoveljavne programe Ljudske univerze Postojna v šolskem letu 2019/2020.