Show menu

30-URNE PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA ECDL

26. 8. 2019

Na Ljudski univerzi Postojna bomo oktobra 2019 v okviru projekta Temeljne in poklicne kompetence 2018–2022 izvedli brezplačni program priprav na izpit iz znanja ECDL na osnovni ravni. Program je sestavljen iz sedmih modulov in je namenjen tistim, ki želijo usvojiti osnove informacijske tehnologije ter samostojno uporabljati osebni računalnik.

Ob 80 % prisotnosti na srečanjih se udeleženci lahko prijavijo na brezplačno opravljanje izpita pri pooblaščenem preizkuševalcu. Po uspešno opravljenem izpitu pridobijo Evropsko računalniško spričevalo – certifikat ECDL. Certifikat je mednarodno priznana listina in služi kot dokaz o znanju in usposobljenosti za delo z računalnikom. Imetnikom omogoča večjo mobilnost na trgu dela.

Program priprav traja 30 ur in bo potekal dvakrat na teden, torej 10 srečanj po 3 šolske ure. Ciljna skupina so zaposleni ali brezposelni odrasli, starejši od 45 let z nižjo izobrazbo. V primeru prostih mest se lahko skupini priključijo tudi ostali razen dijakov, študentov in upokojencev.

Prijave zbiramo po elektronski pošti: mateja.berlot@zavod-znanje.si  ali telefonu: 031 314 805.

Kot podporo pri izobraževanju omogočamo tudi brezplačno strokovno svetovanje.