Show menu

RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2020/2021

26. 8. 2020
Objavljamo Poziv za vpis v javnoveljavne programe Ljudske univerze Postojna v šolskem letu 2020/2021 - I. polletje.