Vaša košarica je prazna.

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana strokovna usposobljenost za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.
Kako se kandidat vključi v postopek za pridobitev NPK?

Kandidat dobi na Ljudski univerzi Postojna svetovalko, ki ga vodi skozi proces ugotavljanja in potrjevanja znanja. Svetuje mu pri izbiri ustrezne kvalifikacije, pomaga pri zbiranju dokazil in oblikovanju zbirne mape (portfolija) ter svetuje udeležbo v ustreznem programu usposabljanja. Svetovalka kandidata pripelje do zaključka procesa in potrjevanja znanja.

Kaj pridobi kandidat, ko uspešno zaključi praktično preverjanje?

Kandidat v postopku preverjanja in potrjevanja pridobi CERTIFIKAT NPK, ki je javnoveljavna listina, in jo lahko vpiše v delovno knjižico. Kandidat ne pridobi stopnje izobrazbe, lahko pa se zaposli in opravlja poklic, za katerega je pridobil certifikat.