Show menu

AKTUALNI DOGODKI

Dogodki v okviru projekta »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«

Termini delavnic v sklopu 24-urnega izobraževanja o sonaravni živinoreji z ogledi dobrih praks za partnerske in ostale kmetije:
sreda, 4. marec 2020 ob 16. uri LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA, učilnica 10 PREDAVANJE Primerne površine in objekti za ekstenzivno rejo (Peter Pribožič) Afriška prašičja kuga – omejitve pri pašni reji (Aleš Valenčič) Pasme, primerne za pašno rejo (Ida Štoka)
torek, 28. april 2020 ONLINE DELAVNICA ONLINE PREDAVANJE Prehrana prašičev Krmljenje različnih kategorij prašičev (Aleš Valenčič)
ponedeljek, 18. maj 2020 ONLINE DELAVNICA ONLINE PREDAVANJE Siliranje voluminozne krme kot tehnološki postopek Sonaravna reja prašičev na prostem (Aleš Valenčič)
torek, 26. maj 2020 ob 16. uri KMETIJA STEGEL, Mala Brda (ob 16. uri odhod iz parkirišča PTC Primorka) OGLED PRIMERA DOBRE PRAKSE Ekstenzivna reja prašičev (Boštjan Stegel, Aleš Valenčič)
četrtek, 28. maj 2020 ob 16. uri LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA, učilnica 6 PREDAVANJE Sušenje voluminozne krne (mag. Ida Štoka) Pogovor o prehrani prašičev in siliranju krme (Aleš Valenčič)
torek, 2. junij 2020 ob 16. uri KMETIJA MEDEN, Senožeče OGLED PRIMERA DOBRE PRAKSE Ogled sušilne naprave
torek, 9. junij 2020 ob 16. uri LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA, učilnica 10 PREDAVANJE Osnovne zdravstvenega varstva prašičev (Egon Štrukelj) Objekti za spravilo krme (Bogdan Črv)
torek, 30. junij 2020 ob 16.00 uri LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA, učilna 10 PREDAVANJE Priprava živali na zakol, transport živali in postopki ob zakolu
Termini delavnic v sklopu 20-urnega izobraževanja o sonaravni živinoreji z ogledi dobrih praks, ki jih na svojh kmetijskih gospodarstvih slupaj pripravljajo partnerske kmetije:
četrtek, 4. junij 2020 ob 16. uri DOMAČIJA SOJER, Postojna OGLED PRIMERA DOBRE PRAKSE Slovenski hladnokrvni konj (Nataša Gorišek) Prehrana konj (Aleš Valenčič) Ogled dobre prakse ocenjevanja konj

V kolikor vas zanima udeležba na katerem od dogodkov, vas zaradi omejitve števila udeležencev, prosimo za predhodno prijavo (darja.zadnik@go.kgzs.si ali 031 666 142).

Vabilo na delavnico v sklopu izobraževanja "Sonaravna živinoreja in okolje"Vabilo na delavnico "Sonaravna reja kopitarjev" na kmetiji SojerVabilo na ogled dobre prakse dosuševanja sena v sklopu izobraževanja "Sonaravna živinoreja in okolje"Vabilo na ogled dobre prakse in delavnico v sklopu izobraževanja "Sonaravna živinoreja in okolje"Vabilo na izobraževanje "Sonaravna živinoreja in okolje"