Show menu

AKTUALNI DOGODKI

Projekt: "Sonaravna živinoreja in kmetijstvo"
RAZPORED AKTIVNOSTI V OBDOBJU 17. 10. 2019 - 17. 10. 2020
Datum in lokacija Aktivnost Nosilec aktivnosti Izvedba
4.3.2020 ob 16.00 (LUP, učilnica 10) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE 1. delavnica »Pasme prašičev, optimizacija reje in zdravstveno varstvo – 1. del« KGZ NG IZVEDENO
28.4. in 18.5.2020 (online delavnica) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE Predavanje "Krmljenje različnih kategorij prašičev" KGZ NG IZVEDENO
26.5.2020 ob 16.00 (Kmetija Stegel, Grobišče) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE Ogled primera dobre prakse – ekstenzivna reja prašičev KGZ NG IZVEDENO
28.5.2020 ob 16.00 (LUP, učilnica 6) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE 4. delavnica »Tehnologije konzerviranja krme« + pogovor o online izvedeni delavnici KGZ NG IZVEDENO
2.6.2020ob 16.00 (Kmetija Meden, Senožeče 52a) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE Ogled primera dobre prakse – ogled sušilne naprave KGZ NG IZVEDENO
4.6.2020 ob 16.00 (Kmetija Sojer, Postojna) Ogled primera dobre prakse in delavnica – »Sonaravna reja kopitarjev« KGZ NG IZVEDENO
9.6.2020 ob 16.00 (LUP, učilnica 10) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE 2. delavnica »Pasme prašičev, optimizacija reje in zdravstveno varstvo – 2. del) KGZ NG IZVEDENO
30.6.2020,ob 16.00 (LUP, učilnica 10) 24 URNO IZOBRAŽEVANJE 3. delavnica »Priprava živali na zakol, transport živali in postopki ob zakolu« KGZ NG IZVEDENO
24.7.2020 (kmetija Timotej Kovač, Palčje) Predstavitev sonaravnega kmetovanja ranljivim skupinam – ŠENT POSTOJNA Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
24.7.2020 (kmetija Timotej Kovač, Palčje) Predstavitev sonaravnega kmetovanja ranljivim skupinam – PUMO Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
12.8.2020 (kmetija Timotej Kovač, Palčje) Predstavitev sonaravnega kmetovanja ranljivim skupinam – VDC POSTOJNA Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
31.7.2020 (kmetija Sojer, Postojna) Predstavitev sonaravnega kmetovanja OŠ iz občine Postojna – osnovnošolci – 1. skupina Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
17.8.2020 (kmetija Sojer, Postojna) Predstavitev sonaravnega kmetovanja OŠ iz občine Postojna – osnovnošolci – 2. skupina L Ljudska univerza Postojna IZVEDENO
28.9.2020 (kmetija Sedmak, Juršče) Predstavitev sonaravnega kmetovanja – Univerza za tretje življenjsko obdobje – 1. skupina Ljudska univerza Postojna
28.9.2020 (kmetija Sedmak, Juršče) Predstavitev sonaravnega kmetovanja – Univerza za tretje življenjsko obdobje – 2. skupina Ljudska univerza Postojna
Datum še ni znan (kmetija Timotej Kovač, Palčje) Predstavitev sonaravnega kmetovanja - osnovnošolci Ljudska univerza Il. Bistrica
Datum še ni znan (kmetija Sedmak, Juršče) Delavnica o reji drobice in ogled dobre prakse na kmetiji KGZ NG
Datum še ni znan(kmetija Sandi Tomšič, Zagorje) Delavnica o reji drobice in ogled dobre prakse na kmetiji Kmetija Tomšič
Datum še ni znan(učilnica LUP) Delavnica/ predavanje »Načrtovanje paše z vidika ohranjanja površin, zagotavljanja kakovostne krme in varovanje narave« Kmetija Benec
Datum še ni znan (kmetija Sojer, Postojna) Ogled dobre prakse kmetije Sojer v okviru predavanja »Načrtovanje paše z vidika ohranjanja površin, zagotavljanja kakovostne krme in varovanje narave« Kmetija Sojer
Datum še ni znan (kmetija Sedmak, Juršče) Dan odprtih vrat kmetije Kmetija Sedmak
Datum še ni znan (Pazin, AZRRI) Strokovna ekskurzija v tujini »Predelava in zorenje mesa pašnih živali« KGZ NG