Show menu

Središče za samostojno učenje

Učenje v lastnem ritmu in režiji

Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem, ki se želite samostojno učiti, izpopolnjevati, pisati seminarske naloge, uporabljati internet ...

V sodobnem in prijetno opremljenem središču boste lahko ob podpori moderatorja sami izbirali čas, metode, literaturo in tehnične pripomočke za učenje.

Nudimo vam brezplačno:

 • uporabo sodobne učne tehnologije in strokovne literature,
 • uporabo slovarjev, leksikonov, atlasov, učbenikov, delovnih zvezkov, knjig,
 • uporabo računalniških programov in multimedijskih pripomočkov,
 • uporabo računalnikov za iskanje informacij, pisanje dopisov, seminarskih nalog, brskanje po internetu, uporabo elektronske pošte,
 • tehnično pomoč pri uporabi učne tehnologije,
 • individualno svetovanje pri učenju.

Učite se lahko:

 • TUJE JEZIKE (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina),
 • UPORABLJATI RAČUNALNIŠKE PROGRAME (Windows, Word, Excel, Corel Draw, Open Office, Internet Explorer, Outlook Express),
 • VSEBINE PREDMETOV s predavanj naših izobraževalnih programov.

Prednosti samostojnega učenja:

 • samostojnost pri izbiri ciljev (kaj se učiti in naučiti),
 • samostojnost pri izbiri vsebin učenja, gradiv in učnih pripomočkov,
 • čas učenja, način in ritem učenja si izberete sami,
 • učenje prilagodite svojim interesom in potrebam,
 • sami prevzemate odgovornost za napredek pri učenju,
 • pomoč moderatorja,
 • svetovanje pri učenju.

Kontakt in rezervacije

Pred obiskom nas pokličite, da vam za izbrani dan in uro rezerviramo prostor.

T: (05) 721 12 86
E: ssu@zavod-znanje.si

Delovni čas

Ponedeljek: 7.00 - 15:00

Torek: 8.00 - 16:00

Sreda: 7:00 - 15:00

Četrtek: 9:00 - 17:00

Petek: 8:00 - 16:00