Show menu

Izpit iz znanja slovenščine

Ljudska univerza Postojna je pooblaščena izpitna organizacija Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Ljubljana.

Pri nas je mogoče opravljati izpite na osnovni ravni. Ti izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javnoveljavno listino o znanju slovenščine. Opravljen izpit iz slovenščine na osnovni ravni je tudi predpogoj za pridobitev slovenskega državljanstva. 

Izpitni roki na Zavodu Znanje Postojna v letu 2018

ZADNJI DAN ZA PRIJAVO
V TAJNIŠTVU ZAVODA ZNANJE POSTOJNA, Ljubljanska cesta 2
IZPITNI ROK
NA ZAVODU ZNANJE POSTOJNA
ZAKLJUČENO ZBIRANJE PRIJAV 13. marec 2018
ZAKLJUČENO ZBIRANJE PRIJAV (29. maj 2018)
ZAKLJUČENO ZBIRANJE PRIJAV (19. junij 2018)
ZAKLJUČENO ZBIRANJE PRIJAV (11. september 2018)
ZAKLJUČENO ZBIRANJE PRIJAV (13. november 2018)

Prijave na izpit

Prijave za izpit sprejemamo na posebnem prijavnem obrazcu, ki si ga lahko natisnete sami (glej spodaj) ali ga dobite ob prijavi v tajništvu Zavoda Znanje Postojna. Prijava je ustrezna le, če so izpolnjeni vsi podatki v prijavnem obrazcu.

Zadnji rok za prijavo je deset dni pred posameznim izpitom. Izpolnjene prijavnice nam pošljite po pošti ali na e-naslov: lu-postojna@zavod-znanje.si. Ko bomo dobili vašo prijavnico in vas vpisali na izbrani izpitni rok, vas bomo obvestili, da poravnate stroške opravljanja izpita, ki znašajo 128,10 . Prosimo, da pred potrditvijo izbranega datuma, stroškov izpita ne vplačujete!

Stroške lahko poravnate osebno v tajništvu Ljudske univerze Postojna vsak delovnik v času uradnih ur (med 8:00 in 11:00 ter med 12:00 in 16:00) ali z nakazilom na TRR SI 56 01294-6030717304. Pri plačilu z nakazilom, navedite ime in priimek kandidata. 

Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja. Na izpit iz slovenščine se lahko prijavi vsakdo, tudi če se prej ni izobraževal po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali če ni opravil katerega koli pripravljalnega tečaja.

Kandidati, prosilci za slovensko državljanstvo, ki so nepismeni, lahko opravljajo izpit iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni, če ob prijavi predložijo ustrezno dokazilo, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve.

Posamezniki, ki izpolnjujejo določene pogoje, lahko izpit opravljajo na ustni način. V tem primeru dobite dodatne informacije na upravnih enotah oziroma na Ministrstvu za notranje zadeve.

Odjava od izpita

Kandidat se od izpita lahko odjavi najmanj dva (2) dni pred razpisanim rokom. V tem primeru je lahko razporejen na naslednji rok. Vplačani znesek je prenosljiv na sledeče izpitne roke v tekočem koledarskem letu. Če kandidat odstopi od izpita brez odjave, mora ob naslednji prijavi ponovno poravnati celoten znesek.

Prijavnih obrazcev po pošti ne pošiljamo. Pomoč pri tiskanju si lahko zagotovite v središčih za samostojno učenje, ki so na voljo po vsej Sloveniji.

Seznam Središč za samostojno učenje

Priprava na izpit

Vsem, ki se pripravljajo na izpit iz slovenščine na osnovni ravni, nudimo tudi udeležbo na krajši pripravi na izpit. Priprava traja 4 šolske ure, cena pa znaša 30 €.

Oglejte si podatke o sestavi izpita in vzročni test na osnovni ravni.

Sestava izpita
Želim se prijaviti na pripravo

Brezplačno testiranje vašega znanja slovenščine

Za bolj objektivno oceno o tem, ali je vaše znanje že na primerni ravni in se brez skrbi lahko prijavite na izpit, nudimo brezplačno vrednotenje znanja slovenščine.
Preverili bomo vaše znanje na vseh štirih področjih, ki se preverjajo tudi na izpitu (branje, poslušanje, pisanje, govorjenje) in za vsako pripravili oceno o doseženi ravni s priporočili, kako lahko to raven še izboljšate.
Z vrednotenjem želimo doseči, da se boste na izpit prijavili šele, ko boste prepričani, da imate dovolj trdne osnove, da ga lahko uspešno opravite.Tako bo razočaranj veliko manj.

Vrednotenje poteka v okviru projekta Svetovanje za zaposlene 2016-2022, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je zato za zaposlene brezplačno.
Želim se prijaviti na vrednotenje znanja slovenščine