Show menu

Priprava na izpit iz slovenskega jezika

Program priprave na izpit iz slovenskega jezika je namenjen vsem, ki bi si želeli nadgraditi znanja slovenščine in se pripraviti na opravljanje izpita iz slovenskega jezika. V okviru 30-urnih priprav bodo udeleženci spoznali zgradbo in vsebino izpita, različne tipe nalog pri ustnem in pisnem delu ter načine preverjanja in kriterije za ocenjevanje. 
Tečaj bo predvidoma potekal dvakrat na teden, ob četrtkih in petkih, od 16.00 do 19.15 ure.