Show menu

Komunikacija na delovnem mestu

Osnovni program obsega 40 pedagoških ur in se bo prilagajal potrebam udeležencev. Vsi sklopi so strukturirani tako, da imajo tako teoretični kot praktični del, ki se vsebinsko povezujeta in dopolnjujeta.

Udeleženci bodo povabljeni k aktivni udeležbi in razmišljanju in vodeni do osebnih uvidov in iskanju konkretnih rešitev.


Metode dela: 

•      frontalno predstavljanje vsebine,

•      interaktivna predavanja, 

•      praktični primeri, 

•      vaje v dvojicah, 

•      vaje v timih, 

•      individualne vaje s samospoznavanjem, diskusije.  


Vsebina programa:

- Komunikacija.

- Vloga osebnosti pri komuniciranju.

- Konflikt.

- Podajanje povratne informacije.

- Učinkovita komunikacija s sodelavci in nadrejenimi.

- Cilji.

- Delo v timu.

- Stres.

KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU
Srečanje Datum Ura Izvedba ur
1. ČETRTEK, 05.03.2020 16.00 – 19.45 5
2. TOREK, 10.03.2020 16.00 – 19.45 5
3. TOREK, 17.3.2020 16.00 – 19.45 5
4. SREDA, 18.03.2020 16.00 – 19.45 5
5. PONEDELJEK, 23.03.2020 16.00 – 19.45 5
6. SREDA, 25.03.2020 16.00 – 19.45 5
7. SREDA, 01.04.2020 16.00 – 19.45 5
8. SREDA, 08.04.2020 16.00 – 19.45 5
O morebitnih spremembah urnika, bodo udeleženci obveščeni.