Namen 30-urnih priprav na izpit iz angleškega jezika je omogočiti udeležencem, ki so se le-tega učili na kakršenkoli način, da znanje obnovijo, se seznanijo z izpitnimi vsebinami in se ustrezno pripravijo na reševanje različnih tipov nalog za lažje soočanje z izpitnimi situacijami.

Udeleženci s programom pridobijo in razvijajo različne kompetence:

- izboljšajo sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku,

- spoznajo izpitni katalog, sestavo izpita, izpitne roke,

- spoznajo vsebino izpita in ključne poudarke,

- spoznajo različne tipe nalog in strategije za njihovo uspešno reševanje,

- sporazumevalno zmožnost v maternem jeziku, ker udeleženec pri učenju tujega jezika izhaja iz maternega jezika,

- digitalno kompetenco z uporabo tehnologije in e-virov za učenje,

- socialne veščine pri timskem delu, delu v dvojicah in sodelovalnem učenju ter

- učenje učenja.


Po uspešno opravljenih pripravah, se udeležencem sofinancira stroške za opravljanje izpita iz angleškega jezika.


 


 

 

URNIK PRIPRAVE NA IZPIT IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA
Srečanje Datum Ura Učilnica št. Izvedba ur
1. petek, 18.10.2019 16.00 - 17.40 10 2
2. petek, 25.10.2019 16.00 - 18.25 10 3
3. sreda, 6.11.2019 16.00 - 18.25 10 3
4. petek 8.11.2019 16.00 - 18.25 10 3
5. sreda 13.11.2019 16.00 - 18.25 10 3
6. petek 15.11.2019 16.00 - 18.25 10 3
7. sreda 20.11.2019 16.00 - 18.25 10 3
8. petek 22.11.2019 16.00 - 18.25 10 3
9. sreda 27.11.2019 16.00 - 18.25 1 3
10. petek 29.11.2019 16.00 - 17.40 10 2
11. sreda 4.12.2019 16.00 - 17.40 10 2
Pridržujemo si pravico do sprememb v urniku.