Show menu

Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO)

40 - urni tečaj računalništva je namenjen vsem ki želijo pridobiti osnovna računalniška znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za vstop v spletne portale in aplikacije storitvenega sektorja. Temeljni namen programa je  popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in ponuditi osnovno računalniško in digitalno usposabljanje. 

Program zajema sledeče vsebine:

- osnovna računalniška pismenost,

- Word (osnovno),

- Excel (osnovno),

- delo z datotekami (Windows Explorer),

- uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja ipd..


Kompetence, ki jih bodo pridobili udeleženci:

- seznanili se bodo z varno in kritično uporabo tehnologije informacijske družbe pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju;

- usvojili bodo temeljno znanje v informacijsko-komunikacijski tehnologiji (uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu);

- spoznali bodo glavne računalniške aplikacije (obdelovanje besedil, razpredelnic, grafov, zbirke podatkov, shranjevanje, upravljanje podatkov, predstavitev ter razumevanje nevarnosti spleta);

- razumeli bodo, kako IKT podpira ustvarjalnost in inovativnost;

- sposobni bodo osnove iskanja, zbiranja in obdelave informacij ter kritične in sistematične uporabe, odgovorne uporabe interaktivnih medijev.


Prednost pri vključitvi imajo vsi prebivalci Primorsko-notranjske regije, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.  


Urnik programa RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE
Srečanje Datum Ura Učilnica št. Izvedba ur
1. Ponedeljek, 04.11.2019 16.30 – 19.30 3 4
2. Sreda, 06.11.2019 16.30 – 19.30 4 4
3. Ponedeljek, 11.11.2019 16.30 – 19.30 3 4
4. Sreda, 13.11.2019 16.30 – 19.30 4 4
5. Ponedeljek, 18.11.2019 16.30 – 19.30 3 4
6. Sreda, 20.11.2019 16.30 – 19.30 4 4
7. Ponedeljek, 25.11.2019 16.30 – 19.30 3 4
8. Torek, 26.11.2019 16.30 – 19.30 4 4
9. Ponedeljek, 2.12.2019 16.30 – 19.30 3 4
10. Torek, 3.12.2019 16.30 – 19.30 4 4
Pridržujemo si pravico do sprememb v urniku.