Show menu

Usposabljanje za življenjsko uspešnost - UŽU BIPS

Program je namenjen manj izobraženim staršem otrok v nižjih razredih osnovne šole (1.–4. razred osemletke ali prvo triletje devetletke). 


Pri odraslih, ki so se prenehali izobraževati po največ desetih letih in se v vlogi staršev počutijo odgovorne za šolanje svojih otrok, je mogoče pričakovati naslednje značilnosti: 

– motiviranost za pomoč otrokom pri učenju, 

– motiviranost za izboljševanje pismenosti za lastne potrebe, 

– pomanjkljivo obvladanje šolskih spretnosti in učnih metod/tehnik,

– pomanjkljiva splošna poučenost in zastarelo znanje. 

– obremenjenost z delovnimi in družinskimi obveznostmi in pomanjkanje prostega časa.


Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. 

Udeleženci pridobijo temeljna znanja, socialne spretnosti in usposabljanja za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.


Program bo predvidoma potekal v četrtkih ob 15.30 uri, v prostorih Ljudske univerze Postojna. V kolikor pride do sprememb, pravočasno obvestimo.