Program ZIP, v trajanju 180 ur, je izobraževalni program za učenje slovenščine za priseljence in vsebuje teme iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo. Omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob začetku bivanja v Sloveniji.

Ciljna skupina so priseljenci (tujci), ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. 

V kolikor udeleženec program ZIP obiskuje v obsegu najmanj 80% ur, je opravičen do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.


Izpit iz znanja slovenščine

Tečaj že poteka dvakrat tedensko in sicer:
          - vsak torek od 11:30 do 13:50
          - vsak četrtek od 11:30 do 13:50

V kolikor pride do sprememb, pravočasno obvestimo.