Tečaj poteka vsak torek in četrtek od 11.30 do 14.00 ure. 
Izpit iz znanja slovenščine