V ZNANJU JE MOČ – POSAMEZNIKA, SKUPNOSTI, DRUŽBE.
VABLJENI MED NAS.
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA VSE GENERACIJE.
123

Ljudska univerza Postojna je sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče, ki odraslim v Primorsko-notranjski regiji nudi možnosti za osebni in karierni razvoj. 

Združuje moč 60-letne tradicije, strokovnosti in inovativnih andragoških pristopov. Pozna izzive  v lokalnem okolju in se nanje odziva v sodelovanju z lokalnimi odločevalci in partnerskimi organizacijami. Z izobraževalno-svetovalno ponudbo za podjetja spodbuja razvoj zaposlenih in s tem odgovarja na lokalne potrebe gospodarstva učeče se družbe 21. stoletja.


60-LETNA ZGODBA O SKRBI ZA ZNANJE V NAŠEM OKOLJU

ZA ZAPOSLENE

Ponujamo brezplačno svetovalno podporo, programe izobraževanja in usposabljanja.

ZA BREZPOSELNE

Za brezposelne osebe ponujamo različne programe za vključevanje v vseživljenjsko učenje in izboljševanje kompetenc, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela.

ZA UPOKOJENCE

Osebe v tretjem življenjskem obdobju lahko najdejo veliko zanimivih priložnosti za svoje udejstvovanje.

ZA DELODAJALCE

Za zaključene skupine smo pripravili nekaj temeljnih programov za razvoj tako imenovanih mehkih veščin.

V središču naših prizadevanj je posameznik - udeleženec izobraževanja odraslih. Tako ustvarjamo prostor znanja, ki je privlačen, dostopen in uporaben za vsakogar. Za lažji korak naproti znanju skrbimo z brezplačnimi podpornimi storitvami. S prijavami na javne razpise in sodelovanjem v projektih omogočamo večjo dostopnost do izobraževanja tudi ranljivim skupinam in skrbimo za enake možnosti učenja za vse.

S tem uresničujemo to, v kar verjamemo: "Izobraževanje je postavljanje mostov." (Ralph Ellison)

Kontaktirajte nas ali zastavite vprašanje in pomagali vam bomo.