Ljudska univerza Postojna je sodobno izobraževalno, svetovalno in informacijsko središče, ki odraslim v Primorsko-notranjski regiji nudi možnosti za osebni in karierni razvoj. 

Združuje moč 60-letne tradicije, strokovnosti in inovativnih andragoških pristopov. Pozna izzive  v lokalnem okolju in se nanje odziva v sodelovanju z lokalnimi odločevalci in partnerskimi organizacijami. Z izobraževalno-svetovalno ponudbo za podjetja spodbuja razvoj zaposlenih in s tem odgovarja na lokalne potrebe gospodarstva učeče se družbe 21. stoletja.


ZA ZAPOSLENE

Ponujamo brezplačno svetovalno podporo, programe izobraževanja in usposabljanja.

ZA BREZPOSELNE

Za brezposelne osebe ponujamo različne programe za vključevanje v vseživljenjsko učenje in izboljševanje kompetenc, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela.

ZA UPOKOJENCE

Osebe v tretjem življenjskem obdobju lahko najdejo veliko zanimivih priložnosti za svoje udejstvovanje.

ZA DELODAJALCE

Za zaključene skupine smo pripravili nekaj temeljnih programov za razvoj tako imenovanih mehkih veščin.

V središču naših prizadevanj je posameznik - udeleženec izobraževanja odraslih. Tako ustvarjamo prostor znanja, ki je privlačen, dostopen in uporaben za vsakogar. Za lažji korak naproti znanju skrbimo z brezplačnimi podpornimi storitvami. S prijavami na javne razpise in sodelovanjem v projektih omogočamo večjo dostopnost do izobraževanja tudi ranljivim skupinam in skrbimo za enake možnosti učenja za vse.

S tem uresničujemo to, v kar verjamemo: "Izobraževanje je postavljanje mostov." (Ralph Ellison)

Kontaktirajte nas ali zastavite vprašanje in pomagali vam bomo.