Show menu

Kako usklajevati poklicno in osebno življenje

ZOOM; V kolikor pa bo epidemiološka slika dopuščala Konferenčna dvorana Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva, Veliki Otok 44b, Postojna,
Vsebina:
- Pozitivni učinki čuječnosti pri poslovanju
- pomen pozitivnih virov
- zavestno trženje in prodaja ter razvoj nove kulture zavestnih,  human to human poslovnih odnosov
- čustvena in telesna samoregulacija
- krepitev samo-motivacije
- osebne in poslovne vrednote
- čuječi pregled razpetosti med osebnim in poklicnim življenjem
- prepoznavanje in zadovoljevanje odnosnih potreb s poslovnimi partnerji, sodelavci in osebami iz osebnega življenja
- postavljanje ciljev za avtentično poslovno in osebno življenje
- oblikovanje personaliziranih odgovorov za svoje idealno življenje s pomikom iz glave v telo s čuječnostnimi vajami
osebni prostor in čustvene meje
- s kreiranjem ustvarjalnih rešitev do poslovne uspešnosti in osebne izpolnjenosti

Prijave na dogodek so omejene na 30 udeležencev. 
Prijavite se lahko tukaj