Show menu

Izobraževanje

Kaj je formalna izobrazba?

To je uradno priznana stopnja izobrazbe, ki jo izkazuje javnoveljavna listina (spričevalo, diploma ipd.)

Vpis

Z vpisom v šolsko leto začenjamo v septembru. Udeležencem, ki jim do zaključka izobraževanja manjka le še nekaj obveznosti, bomo omogočili dokončanje izobraževanja s konzultacijami in izpiti.

Šolnina

Šolnina za posamezne izobraževalne programe se oblikuje vsako šolsko leto posebej. Informacijo o cenah programov lahko pridobite v tajništvu ljudske univerze. V ceno so vključeni stroški vpisa, predavanja, gradivo, konzultacije in opravljanje izpitov v rednih izpitnih rokih. Možno je plačilo na več obrokov. 

Šolski koledar

Šolsko leto traja od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta.

Prijave in odjave od izpitov

Prijave na izpit sprejemamo v informacijski pisarni Ljudske univerze na Ljubljanski cesti 2 osebno ali po pošti. V primeru odjave od izpita se morate na izpit ponovno prijaviti s prijavnico.

Cena izpita

Cena izpita po veljavnem ceniku.

Izredni izpitni roki v šolskem letu 2020/2021

ZADNJI DAN ZA PRIJAVO ZADNJI DAN ZA ODJAVO IZPITNI ROK (ob 15. uri)
9. september 2020 11. september 2020 16. september 2020
14. oktober 2020 16. oktober 2020 21. oktober 2020
11. november 2020 13. november 2020 18. november 2020
9. december 2020 11. december 2020 16. december 2020
13 januar 2021 15. januar 2021 20. januar 2021
10. februar 2021 12. februar 2021 17. februar 2021
10. marec 2021 12. marec 2021 17. marec 2021
14. april 2021 16. april 2021 21. april 2021
12. maj 2021 14. maj 2021 19. maj 2021
9. junij 2021 11. junij 2021 16. junij 2021

Naši izobraževalni programi