Show menu

Izobraževanje

Kaj je formalna izobrazba?

To je uradno priznana stopnja izobrazbe, ki jo izkazuje javnoveljavna listina (spričevalo, diploma ipd.)

Vpis

Z vpisom v šolsko leto začenjamo v septembru. Udeležencem, ki jim do zaključka izobraževanja manjka le še nekaj obveznosti, bomo omogočili dokončanje izobraževanja s konzultacijami in izpiti.

Šolnina

Šolnina za posamezne izobraževalne programe se oblikuje vsako šolsko leto posebej. Informacijo o cenah programov lahko pridobite v tajništvu ljudske univerze. V ceno so vključeni stroški vpisa, predavanja, gradivo, konzultacije in opravljanje izpitov v rednih izpitnih rokih. Možno je plačilo na več obrokov. 

Šolski koledar

Šolsko leto traja od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta.

Prijave in odjave od izpitov

Prijave na izpit sprejemamo v informacijski pisarni Ljudske univerze na Ljubljanski cesti 2 osebno ali po pošti. V primeru odjave od izpita se morate na izpit ponovno prijaviti s prijavnico.

Cena izpita

Cena izpita po veljavnem ceniku.

Izredni izpitni roki v šolskem letu 2022/2023

ZADNJI DAN ZA PRIJAVO ZADNJI DAN ZA ODJAVO IZPITNI ROK (ob 15. uri)
14. september 2022 16. september 2022 21. september 2022
12. oktober 2022 14. oktober 2022 19. oktober 2022
9. november 2022 11. november 2022 16. november 2022
14. december 2022 16. december 2022 21. december 2022
11. januar 2023 13. januar 2023 18. januar 2023
8. februar 2023 10. februar 2023 15. februar 2023
8. marec 2023 10. marec 2023 15. marec 2023
12. april 2023 14. april 2023 19. april 2023
10. maj 2023 12. maj 2023 17. maj 2023
14. junij 2023 16. junij 2023 21. junij 2023

Naši izobraževalni programi