Show menu

Izobraževanje

Kaj je formalna izobrazba?

To je uradno priznana stopnja izobrazbe, ki jo izkazuje javnoveljavna listina (spričevalo, diploma ipd.)

Vpis

Z vpisom v šolsko leto začenjamo v septembru. Udeležencem, ki jim do zaključka izobraževanja manjka le še nekaj obveznosti, bomo omogočili dokončanje izobraževanja s konzultacijami in izpiti.

Šolnina

Šolnina za posamezne izobraževalne programe se oblikuje vsako šolsko leto posebej. Informacijo o cenah programov lahko pridobite v tajništvu ljudske univerze. V ceno so vključeni stroški vpisa, predavanja, gradivo, konzultacije in opravljanje izpitov v rednih izpitnih rokih. Možno je plačilo na več obrokov. 

Šolski koledar

Šolsko leto traja od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednjega leta.

Prijave in odjave od izpitov

Prijave na izpit sprejemamo v informacijski pisarni Ljudske univerze na Ljubljanski cesti 2 osebno ali po pošti. V primeru odjave od izpita se morate na izpit ponovno prijaviti s prijavnico.

Cena izpita

Cena izpita po veljavnem ceniku.

Izredni izpitni roki v šolskem letu 2020/2021

ZADNJI DAN ZA PRIJAVO ZADNJI DAN ZA ODJAVO IZPITNI ROK (ob 15. uri)
8. september 2021 10. september 2021 15. september 2021
13. oktober 2021 15. oktober 2021 20. oktober 2021
10. november 2021 12. november 2021 17. november 2021
8. december 2021 10. december 2021 15. december 2021
12 januar 2022 14. januar 2022 19. januar 2022
9. februar 2022 11. februar 2022 16. februar 2022
9. marec 2022 11. marec 2022 16. marec 2022
13. april 2022 15. april 2022 20. april 2022
11. maj 2022 13. maj 2022 18. maj 2022
8. junij 2022 10. junij 2022 15. junij 2022

Naši izobraževalni programi