Show menu

Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov - z dodatkom za mladoletnike

Program je namenjen opismenjevanju oseb, katerih prvi jezik ni slovenščina.

Program je javnoveljaven.

Cilj programa je opismeniti mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito, da se bodo lahko pripravili in uspešneje vključili v osnovno šolo za odrasle. Pri tem se izhaja iz njihovih izobraževalnih potreb (branje, pisanje v slovenščini, štetje in računanje ter obvladovanje opravil, povezanih z denarjem).

Način izvajanja: tečajna oblika z individualiziranim načinom dela in prilagoditvami potrebam mladoletnih udeležencev.