Show menu

UŽU - BIPS

Program UŽU - BIPS (beremo in pišemo skupaj) je podporni program, namenjen odraslim z manj kot desetimi leti šolanja, ki želijo pri učenju pomagati svojim otrokom v nižjih razredih osnovne šole. Posameznikom pomaga pri preseganju težav s pismenostjo in posledično pri dejavnejšem sodelovanju v družbi. Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo.
Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini od 6 do 8 staršev, ki program obiskujejo skupaj s svojimi otroki.