Show menu

Nacionalne poklicne kvalifikacije

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je formalno priznana strokovna usposobljenost za opravljanje poklica ali sklopov nalog v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Kako se kandidat vključi v postopek za pridobitev NPK?

Oseba, ki se zanima za pridobitev NPK, se lahko na Ljudsko univerzo Postojna obrne po brezplačni nasvet. Usposobljena svetovalka mu predstavi postopek vključitve in ga vodi skozi proces ugotavljanja in potrjevanja znanja. Svetuje mu pri izbiri ustrezne kvalifikacije, pomaga pri zbiranju dokazil in oblikovanju zbirne mape (portfolija) ter po potrebi svetuje udeležbo v ustreznem programu usposabljanja. Svetovalka kandidata pripelje do zaključka procesa in potrjevanja znanja.

Kaj pridobi kandidat, ko uspešno zaključi praktično preverjanje?

Kandidat v postopku preverjanja in potrjevanja pridobi certifikat NPK, ki je javnoveljavna listina, ki velja na ozemlju Slovenije in Evropske unije. Kandidat s certifikatom ne pridobi stopnje izobrazbe, lahko pa se zaposli in opravlja poklic, za katerega je pridobil NPK.

Usposabljanja, ki jih izvaja Ljudska univerza