Show menu

Svetovalec za kakovost

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti. 
Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v skupini/komisiji za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti. (Vir: Mozaik kakovosti, ACS)

Na Ljudski univerzi Postojna je bila po opravljenem usposabljanju v letu 2017 kot svetovalka za kakovost formalno imenovana Erika Švara. Takrat se je tudi pridružila  nacionalnemu omrežju svetovalcev za kakovost, kjer skupaj s sodelavci po strokovnih usmeritvah ACS izvaja različne aktivnosti za nadaljnji razvoj tega področja.

V letu 2021 bo pozornost svetovalke za kakovost primarno usmerjena v postavitev standardov za izobraževanje odraslih na daljavo.