Show menu

Izjava o kakovosti

Izjava o kakovosti je pomembna sestavina notranjega sistema kakovosti. Vsebuje skupek standardov kakovosti, ki jih izobraževalna organizacija zagotavlja svojim uporabnikom: z njo se izobraževalna organizacija zavezuje, katere standarde kakovosti bo zagotavljala svojim udeležencem, financerjem in vsem drugim partnerjem.

Izjava o kakovosti Ljudske univerze Postojna je namenjena zaposlenim, saj predstavlja nekakšno vodilo za ravnanje, hkrati pa je namenjena tudi vsem pomembnim drugim interesnim skupinam naše organizacije, saj pripoveduje o tem, kaj izobraževalna organizacija zagotavlja ali kaj lahko zainteresirani od nje pričakujejo.