Show menu

Presojanje kakovosti

Presojanje kakovosti pomeni pridobivanje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o izbranem predmetu presoje glede na postavljene opredelitve ali standarde kakovosti. Načrtno in sistematično izpeljani postopki notranje presoje kakovosti prinašajo vodstvu izobraževalne organizacije in zaposlenim učinkovita orodja za ovrednotenje trenutnega stanja in načrtovanje razvoja. (Mozaik kakovosti, 2012, ACS)
V naši organizaciji v okviru notranjega spremljanja kakovosti izvajamo sprotno spremljanje kakovosti in poglobljeno samoevalvacijo.

Sprotno spremljanje kakovosti

Poglobljena samoevalvacija