Show menu

Razvijanje kakovosti

Zaključni del procesov skrbi za  kakovost predstavlja razvijanje kakovosti. Ta zajema načrtovanje ukrepov za izboljšave in nove razvojne rešitve. Pri umeščanju novosti v prakso v naši organizaciji upoštevamo proces načrtovanja, proces vpeljevanja in proces spremljanja in vrednotenja. Temeljni dokument tega dela je akcijski načrt za razvoj kakovosti.