Show menu

Razpis za vpis v šolsko leto 2017/18

31. 8. 2017
Objavljamo razpis za vpis v javnoveljavne programe Ljudske univerze Postojna v šolskem letu 2017/2018.