Show menu

Tečaji za zaposlene

5. 9. 2017

V okviru projekta Razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 izvajamo brezplačne tečaje za zaposlene, ki so starejši od 45 let in imajo največ srednješolsko izobrazbo. organiziramo  tečaje tujih jezikov, računalništva, komunikacijskih spretnosti in skrbi za zdravje  - izvajamo jih za zaključene skupine v podjetjih, možna pa je tudi individualna vključitev na Ljudski univerzi.

 

Brezplačni programi za zaposlene*

  • Tečaji tujih jezikov (italijanščine, nemščine in angleščine)
  • Finančna pismenost kot del podjetnosti in samoiniciativnosti
  • Uporaba računalnika in digitalnih naprav 
  • Učenje učenja za dolgoročno vitalnost
  • Računalniška pismenost za odrasle
  • Motiviranost in samoiniciativnost ter zdravje na delovnem mestu
  • Kulturno izražanje skozi običaje
  • Sporazumevanje v slovenskem jeziku
  • V znanju je moč

* V letu 2017 bomo navedene tečaje izvajali po dogovoru s podjetji. Le programi Uporaba računalnika in digitalnih naprav, ki se bo izvajal v Pivki, Kulturno izražanje skozi običaje in nadaljevalni tečaji tujih jezikov bodo odprti tudi za prijave posameznikov.

V letu 2018 pa se bodo tudi posamezniki lahko vključili v vse navedene programe.


Kontakt:

T: 05 / 721 12 89 (Tina Bazjako)
E: helena.bizjak@zavod-znanje.si