Show menu

Zavezani smo skrbi za kakovost naših storitev

28. 5. 2018
Ker je kakovost naših storitev osnovni pogoj za zadovoljstvo udeležencev izobraževanja odraslih ter zaposlenih in zunanjih sodelavcev v naši organizaciji , smo v preteklem letu začeli resno graditi notranji sistem kakovosti. Ta nam omogoča sistematično spremljanje kakovosti našega delovanja. Odločili smo se za model, ki ga je oblikoval Andragoški ceneter Slovenije.

V aprilu 2018 smo na podlagi vloge, v kateri smo predstavili naš sistem kakovosti in dokazovali aktivnosti, namenjene skrbi za kakovost, pridobili Zeleni znak kakovosti. Slednjega lahko uporabljamo izobraževalne organizacije, ki sistematično skrbimo za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. 

V kolektivu Ljudske univerze Postojna smo na pridobitev Zelenega znaka POKI ponosni, hkrati pa je to za nas pomembna spodbuda in zaveza, da si bomo še nadalje prizadevali za zagotavljanje kakovosti pri našem delu.