Show menu

NOVO - vrednotenje znanja slovenščine

5. 9. 2018
Za bolj objektivno oceno o tem, na kakšni ravni je trenutno vaše znanje slovenskega jezika, nudimo vrednotenje znanja.
Preverili bomo vaše znanje na vseh štirih področjih, ki se preverjajo tudi na izpitu za pridobitev slovenskega državljanstva (branje, poslušanje, pisanje, govorjenje) in za vsako od področij pripravili oceno o doseženi ravni s priporočili, kako lahko posamezno raven še izboljšate.

Z vrednotenjem želimo doseči, da se bodo posamezniki na izpit prijavili šele, ko bodo prepričani, da imajo dovolj trdne osnove, da ga lahko uspešno opravijo.Tako bo razočaranj veliko manj.

Vrednotenje poteka v okviru projekta Svetovanje za zaposlene 2016-2022, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je zato za zaposlene brezplačno.

Podrobnosti in prijave na:
  • E: maja.zalar@zavod-znanje.si
  • M: 031 314 805