Show menu

OTVORITEV UŽITNEGA IN ČUTNEGA PARKA V POSTOJNI IN RAZSTAVE PROJEKTA UŽITNI ČUTNI PARKI

Postojna, 22. 10. 2018

OE Ljudska univerza Postojna (Zavod Znanje Postojna) in Občina Postojna sta bili skupaj s petimi partnerji,  uspešni na razpisu LAS med Snežnikom in Nanosom za sofinanciranje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja in sicer kot partnerja v projektu Užitni in čutni parki namenjeni medgeneracijskemu izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja podeželja na področju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V projektu se je  inovativno uredilo več javnih površin med katerimi je tudi prostor za  staro porodnišnico v Postojni, kjer se je na novo uredila ograja, pitnik in  zasadile užitne rastline: sadno drevje, jagodičje ter zelišča. Otvoritev parka je bila v petek 12.oktobra.

O pomenu užitnega in čutnega parka v Postojni so spregovorili: Igor Marentič, župan Postojne, Boštjan Glažar, predsednik Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Aleš Zidar, strokovni vodja LAS med Snežnikom in Nanosom ter Tina Bazjako, vodja OE Ljudske univerze Postojna. V kulturnem programu so nastopili učenci GŠ Postojna, v užitnem in čutnem parku pa so  vse sodelujoče postregle »vrtne vile«.

Ob otvoritvi parka je bila postavljena tudi razstava projekta Užitni čutni parki in sicer na lokaciji OE Ljudska Univerza Postojna, Ljubljanska cesta 2, Postojna. Razstava prikazuje delo, rezultate in dosežene cilje vseh sedmih partnerjev, ki sodelujejo v projektu! Poleg  omenjenih Ljudske univerze in Občine Postojna, še Občina Pivka, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in Zdenka Žakelj s.p..  

Vabljeni k ogledu razstave!

Fotografije: Tanja Avsec in Foto atelje Postojna