Show menu

Srečanje partnerjev Svetovalnega središča Postojna

8. 11. 2018

Strateško srečanje Svetovalnega središča Postojna za izobraževanje odraslih

Svetovalno središče ISIO Postojna, ki deluje v okviru Ljudske univerze Postojna, organizacijske enote Zavoda Znanje Postojna, je 7. novembra priredilo letno srečanje strokovnih in strateških partnerjev.  Sodelujoče organizacije, ki v lokalnem okolju delujejo na področju izobraževanja in drugih podpornih dejavnostih pri razvoju človeških virov, so se ob tem seznanile z aktualnimi razmerami v izobraževanju odraslih in z napovedmi novih potreb na tem področju, ki jih kot posledico transformacijskih učinkov globalizacije, lahko pričakujemo. Skupaj smo razmišljali o vlogi informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih za boljšo dostopnost in večjo vključenost posameznikov v vseživljenjsko učenje. Dotaknili smo se problematike pomanjkanja ustrezno kvalificirane delovne sile na trgu dela in ugotavljali, da se delodajalci počasi le odločajo za večje vključevanje zaposlenih v različne izobraževalne oblike in spoznavajo, da je sistematično vlaganje v znanje in razvoj zaposlenih najboljša naložba za prihodnost. Vlaganje v kadre pa naj ne bi obsegalo le usposabljanja za potrebe dela, ampak zagotavljalo nabor prijemov, ki omogočajo zaposlenim poleg strokovne tudi osebno rast, kar se dolgoročno odrazi tudi v družbeni blaginji in boljši kakovosti življenja. Žal so o pomenu in koristih vseživljenjskega učenja tako delodajalci kot zaposleni premalo ozaveščeni in informirani, zato smo na srečanju izpostavili tudi trenutno nacionalno promocijsko kampanjo Za znanje (www.zaznanje.si ), ki po različnih kanalih informira o možnostih brezplačnega svetovanja za izobraževanje zaposlenih.

Dogodek je strokovno podprla red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak, univ. dipl. psih., spec. logoterapije, ki je zbranim spregovorila o pomenu osebnostne rasti zaposlenih.