Show menu

BREZPLAČNI PROGRAM PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (ZUP)

26. 2. 2019

Ljudska univerza Postojna bo v začetku aprila izvajala brezplačen program priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka.

Ciljna skupina so odrasli – tako zaposleni kot brezposelni –, ki so manj usposobljeni oz. nižje izobraženi. Prednost imajo starejši od 45 let, v skupino pa se lahko vključijo tudi ostali razen upokojencev, dijakov ali študentov.

V okviru 30-urnega programa priprav boste spoznali vsebine Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o upravnem sporu za opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji. Seznanili se boste z uporabo upravnega postopka, jezikom v postopku, občevanjem organov in strank v upravnem postopku, izrednimi pravnimi sredstvi, izvršbo, upravnim sporom, izvajanjem zakona ter nadzorom nad izvajanjem zakona. Reševali boste primere iz prakse, izdelali osnutke odločbe in sklepa ter se seznanili s tipi nalog pri pisnem in ustnem delu izpita.

Udeleženci, ki boste uspešno zaključili program priprav (80-odstotna prisotnost na predavanjih), imate možnost brezplačnega opravljanja strokovnega izpita iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo v prvem roku, ki bo razpisan za skupino po zaključku priprav.

Program traja štiri dni, in sicer od ponedeljka, 8. aprila, do petka, 12. aprila 2019, v dopoldanskem času (od 8:30 do 15:30), v četrtek ni predavanj.

Prijave zbiramo po elektronski pošti: lu-postojna@zavod-znanje.si, ali telefonu: +386 (0)5 721 12 80.

Kot podporo pri izobraževanju omogočamo tudi brezplačno strokovno svetovanje.

Dejavnost financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.