Show menu

E-NOSTAVNO V DIGITALNI SVET

28. 3. 2019

Ljudska univerza Postojna, ki deluje v okviru Zavoda Znanje Postojna, bo v začetku aprila izvajala brezplačni osnovni tečaj računalništva »e-nostavno v digitalni svet« v okviru programa Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO).

Ciljna skupina so odrasli – tako zaposleni kot brezposelni – z največ srednješolsko izobrazbo. Prednost imajo starejši od 45 let, v primeru prostih mest pa se v skupino lahko vključijo tudi ostali razen upokojencev, dijakov ali študentov.

Tečaj traja 40 ur in bo potekal 2-krat na teden, razdeljen pa je v štiri vsebinske sklope:

1. Pametni telefon

- osnovne nastavitve za Android

- prijava z računom Google

- prestavitev brezplačnih Google orodij (npr. Google Photo in arhiviranje fotografij ali Google Drive kot prostor za shranjevanje)

- namestitev različnih mobilnih aplikacij in delo z njimi (e-davki, Viber, Facebook, Instagram)

2. Računalnik

- osnove dela z računalnikom

- prijava v Google in uporaba Google orodij

- povezovanje različnih naprav z istim Google računom (npr. Google Photo na telefonu in računalniku)

- namestitev osnovnih aplikacij in delo z njimi

- varnost na internetu (pasti)

- spletno nakupovanje

3. Word

- osnovno urejanje dokumentov v Wordu

- shranjevanje na želeno mesto (npr. Google Drive, ali USB-ključek)  

- izpis dokumenta (izbira želenega tiskalnika, dvostranski izpis, izpis v PDF)

- izdelava tabel

- vnos prelomov strani

- glava, noga

- označevanje naslovov in izdelava kazala (odvisno od predznanja)

4. Excel

- osnovno urejanje preglednic v Excelu (seštevanje, odštevanje, izdelava formul)

- shranjevanje na želeno mesto (npr. Google Drive, ali USB-ključek)  

- matematične funkcije, prikaz

- delo z bazo (razvrščanje, štetje, seštevanje)

- spajanje dokumentov, povezava z Wordom (izdelava nalepk, tipska pisma)


Pri 80-odstotni prisotnosti na predavanjih pridobite potrdilo o pridobljenih kompetencah.


Tečaj se začne 15. aprila, srečevali se bomo 2-krat na teden, in sicer ob ponedeljkih in sredah od 16:30 do 20:00.

Prijave zbiramo po elektronski pošti: mateja.berlot@zavod-znanje.siali po telefonu: 031 314 805.

Kot podporo pri izobraževanju omogočamo tudi brezplačno strokovno svetovanje.


Dejavnost financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.