Show menu

VABILO PODJETJEM

9. 8. 2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc. Skupna vrednost povabila je 10 milijonov EUR.

Posamezno podjetje lahko pridobi za pripravo strategije upravljanja starejših zaposlenih povrnjenih do 3.000 EUR stroškov, za udeležbo zaposlenih v motivacijskih programih in usposabljanjih pa kar 1.800 EUR na zaposlenega. V motivacijske programe lahko podjetja napotujejo svoje zaposlene glede na želje in interese, vezane na dvig njihove motivacije, boljšega počutja in posledično zavzetosti in občutka pripadnosti podjetju. Zaposleni se lahko vključujejo v programe usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanja različnih kompetenc, ki izboljšujejo njihovo usposobljenost za delo.

Zainteresirana podjetja obveščamo, da Ljudska univerza Postojna nudi podjetjem celovito podporo in strokovno pomoč tako pri prijavi na razpis, kot kasneje pri izdelavi strategije ter izvedbi motivacijskih programov in usposabljanj. Vabimo vas, da nas za  vse dodatne informacije pokličete na 05 721 12 80 ali nam pišete na lu-postojna@zavod-znanje.si