Show menu

BREZPLAČNI TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA

21. 8. 2019

Na Ljudski univerzi Postojna bomo v drugi polovici septembra 2019 začeli izvajati brezplačni 180-urni tečaj slovenskega jezika v okviru programa Začetna integracija priseljencev (ZIP). Skupina bo štela največ 15 udeležencev, srečanja pa bodo potekala dvakrat na teden.

Tečaj je namenjen državljanom tretjih držav in omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob začetku bivanja v Sloveniji. Prednost imajo starejši od 45 let z nižjo izobrazbo razen dijakov, študentov in upokojencev. Tečaja se lahko udeležijo tako zaposleni kot brezposelni. 80 % prisotnost na predavanjih omogoča brezplačno opravljanje izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni, ki ga v okviru Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik izvajamo tudi na Ljudski univerzi Postojna petkrat na leto (datumi so objavljeni na spletni strani).

Prijava v program je mogoča v tajništvu Ljudske univerze Postojna vsak dan v času uradnih ur.

Za več informacij pokličite na številko: 031 314 805, ali pišite na elektronski naslov: mateja.berlot@zavod-znanje.si.


Kot podporo pri izobraževanju omogočamo tudi brezplačno strokovno svetovanje.

Dejavnost financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.