Show menu

PRIPRAVE NA IZPIT IZ ANGLEŠČINE

28. 8. 2019

V okviru projekta Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022 bomo na Ljudski univerzi Postojna septembra začeli z izvajanjem 30-urnih priprav na izpit iz angleščine na osnovni ravni. Namen teh priprav je, da udeleženci obnovijo svoje predhodno znanje, se seznanijo z izpitnimi vsebinami in se ustrezno pripravijo na reševanje različnih tipov nalog za lažje soočanje z izpitnimi situacijami. 80 % prisotnost na predavanjih omogoča brezplačno opravljanje izpita na osnovni ravni na Državnem izpitnem centru (RIC).

Prednost za brezplačno udeležbo na pripravah imajo zaposleni ali brezposelni odrasli, starejši od 45 let in z nižjo izobrazbo. Skupina bo sestavljena iz največ 15 udeležencev, v primeru prostih mest se lahko priključijo tudi ostali razen dijakov, študentov in upokojencev.

Predavanja bodo potekala dvakrat na teden popoldne po 16h, vseh srečanj bo deset.

Prijave zbiramo na elektronskem naslovu: maja.zalar@zavod-znanje.si ali po telefonu: 031 314 805.