Show menu

Srečanja "Dobra misel"

30. 9. 2019
Uspeh na katerem koli področju življenja je v povprečju kar 80 % odvisen od naše miselne naravnanosti in le v 20 % od naših strokovnih znanj in veščin. 
Anthony Robbins

Sklop delavnic je namenjen vsem, ki želite izboljšati sposobnost izražanja svojih potreb, želja, realizacije lastnih potencialov, razvijati komunikacijske veščine, postavljanje lastnih meja ter izostriti zavedanje o svojih pravicah in prepoznavanje samega sebe.

Vse je energija in kakšne misli se porajajo v naših glavah, je posledica naših doživetij in čustev v preteklosti. Na nezavednem nivoju oddajamo prav takšno energijo.
Kako spremeniti naše misli, kako poskrbeti zase, za svojo zdravo samopodobo, za duševno, psihično in fizično zdravje?
O tem bomo spregovorili in interaktivno preizkusili na naših srečanjih.
Delavnice bodo potekale enkrat mesečno od oktobra do decembra (3. 10., 7. 11., 5. 12. 2019 ob 17. uri) in so brezplačne. Organizira jih društvo Feniks - več o tem.