Show menu

Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj (UŽU-BIPS)

21. 10. 2019

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo na OŠ  Antona Globočnika v Postojni ob 15.30 uri, potekal uvodni sestanek v program BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ. 

Program bo potekal v naslednjih treh mesecih, enkrat tedensko v prostorih Ljudske univerze Postojna.

Program je namenjen manj izobraženim staršem, ki želijo pomagati svojim otrokom v nižjih razredih osnovne šole pri opismenjevanju. 

Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Udeleženci pridobijo temeljna znanja, socialne spretnosti in usposabljanja za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo. 
Dodatne informacije lahko pridobite na tel. št. 05 721 12 80.