Show menu

Izpitni roki za slovenščino kot drugi in tuji jezik v letu 2020

Ljudska univerza Postojna, 13. 12. 2019
V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).
Na Zavodu Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna bomo izpite izvajali v naslednjih rokih:

  •               4. 2 .2020
  •               19. 5 .2020
  •               15. 9. 2020
  •               10. 11. 2020

Bodite pozorni na zadnji rok za prijavo na izpit. Datumi slednje so hkrati z ostalimi pomembnimi informacijami objavljeni tukaj.