Show menu

RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2019/20

7. 1. 2020
Objavljamo razpis za vpis v javnoveljavne programe Ljudske univerze Postojna v šolskem letu 2019/2020 - II. polletje.