Show menu

Program priprave na izpit iz slovenskega jezika

Ljudska univerza Postojna, 13. 2. 2020

V četrtek, 27. februarja 2020 ob 16.00 uri začenjamo Program priprave na izpit iz slovenskega jezika. Tečaj bo predvidoma potekal dvakrat na teden, v četrtkih in petkih, med 16.00 in 19.30 uro.

V okviru 30-urnega brezplačnega programa boste spoznali zgradbo in vsebino izpita, različne tipe nalog pri ustnem in pisnem delu ter načine preverjanja in kriterije za ocenjevanje. 

Udeležencem, ki uspešno zaključijo program priprav, se sofinancira stroške za opravljanje izpita po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni.

Obvezna je predhodna prijava. Prijavite se lahko osebno v tajništvu Ljudske univerze Postojna ali na tel. št. 031 314 805.