Show menu

Odpiramo vrata predavalnic

11. 5. 2020

Po navodilih pristojnih organov bomo 18. maja znova pričeli izvajati nekatere izobraževalne dejavnosti za odrasle v zaprtih prostorih. Seveda bodo ob tem veljala posebna higienska priporočila in preventivni ukrepi. Veselimo se, da se bomo znova srečali z našimi predavatelji in nekaterimi udeleženci. 

Izvajali bomo dejavnosti, ki so jih odobrila pristojna ministrstva in združujejo manjše skupine udeležencev – osnovna šola za odrasle, Opismenjevanje v slovenskem jeziku, tečaji projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, delavnice v okviru sonaravnega kmetijstva in živinoreje, tečaji in slovenščine za tujce in dejavnosti v okviru Večgeneracijskega centra Točka moči. Ker udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje predstavljajo pri morebitni okužbi rizično skupino, ostajamo pri izvedbi programov v tem okviru nekoliko bolj previdni in iščemo izvirne načine, da jih preselimo tudi na prosto.   

Odprli bomo tudi vrata Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih (za vse informacije in podporo v zvezi z izobraževanjem, kariernim razvojem in učno pomočjo) in Središča za samostojno učenje.

V prihodnjih dneh bomo objavili tudi protokol za izvajanje izobraževalnih procesov in gibanja znotraj stavbe v času epidemije Covid-19, ki bo upošteval preventivne ukrepe.