Show menu

Tedni vseživljenjskega učenja

2. 7. 2020

V letošnjem letu nam Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) prinašajo kar nekaj novosti. Pri zavidljivih 25 letih so osvežili svojo zunanjo podobo in se pomladili. Letos bodo Tedni vseživljenjskega učenja potekali v mesecu septembru in sicer od 4. septembra do 9. oktobra 2020.  

Tisti, ki TVU še ne poznate, gre za enega izmed pomembnejših promocijskih dogodkov na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije in je namenjen vsem generacijam.

Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna, vas kot območni koordinator prireditveTVU2020 vabi k sodelovanju pri organizaciji in izvedbi dogodkov, ki jih pripravljate.  Tudi v letošnjem letu je naša želja povabiti k sodelovanju šole, organizacije, društva, skupine in posameznike, ki v svojih okoljih kreirate, organizirate, izvajate in podpirate ali promovirate vseživljenjsko učenje in izobraževanje, saj s povezovanjem in medsebojnim sodelovanjem še bolj krepimo in utrjujemo vlogo znanja v sodobni družbi. Kot območni koordinator bomo zagotovili promocijo vaših dogodkov in vas oskrbeli s potrebnim promocijskim materialom.

Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu lahko pridobite s strani Andragoškega centra Slovenije  potrdilo o sodelovanju v projektu TVU, s katerim nosilec projekta TVU v vaši organizaciji prejme 2 točki. Več o tem si lahko preberete na http://tvu.acs.si/sodelujoci/potrdila/ .

Prijava dogodkov je mogoča v aplikaciji "prijava dejavnosti v TVU 2020" od 1. julija 2020.

Ko prijavljate svoj dogodek v aplikacijo je potrebno obvezno označiti Zavod Znanje Postojna kot vašega območnega koordinatorja, saj vas bomo le tako lahko videli v sistemu in na podlagi teh informacij pravočasno pripravili skupno promocijo vseh prireditev na lokalni ravni. 

Če ste na TVU že sodelovali in ste pozabili geslo, se prosim obrnite na tvuadmin@acs.si, lahko pa se obrnete tudi na nas osebno.  

Skupne akcije, v katerih lahko letos sodelujete so:

·        Digitalna preobrazba družbe

·        Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje

·        Migracije in izzivi večkulturnosti

·        Trajnostni razvoj – lokalno in globalno!

·        Učim se, torej sem!

·        Parada učenja – Dan učečih se skupnosti

Seveda pa lahko pripravite tudi svojevrsten dogodek, ki sega izven okvirov skupnih akcij. Potrebno je le, da je dogodek za udeležence  TVU brezplačen.

Če bi se nam radi pridružili in z nami ustvarjali letošnji TVU, nam čimprej sporočite na tvu@zavod-znanje.si ali na telefon 05 721-12- 84 (Ana).