Show menu

MOTIVATOR

6. 7. 2020

Princip vzajemnosti deluje na vseh področjih, tudi na poslovnem. Dolgoročna uspešnost je tek na dolge proge in podjetje, ki si zada takšen cilj, ga lahko doseže le s premišljeno strategijo, ki upošteva tudi ustrezno ravnanje z zaposlenimi. V sodobnih razmerah postaja to vse bolj jasno.

Pri tem je bistveno, da vodstvo svoje zaposlene dobro pozna, kar pomeni, da pri delegiranju delovnih zadolžitev upošteva njihove kompetence na določenem delovnem področju in da jih zna ustrezno motivirati, spodbujati in navdihovati. Tako izkoristimo največ možnosti, da bo zadana naloga uspešno opravljena, zadovoljna tako delodajalec kot zaposleni in delovna klima v podjetju učinkovita.

Težava nastopi, ker zaposleni običajno še sami ne prepoznajo, kaj in kako jih motivira, delodajalec pa ve o tem še manj. V projektu Korak imamo na voljo MOTIVATOR – spletno podprto orodje za ugotavljanje motivacije. Cilj orodja je pomagati prepoznati, kaj zaposlene žene in spodbuja k dobremu delu. Ko enkrat spoznamo potrebe zaposlenih, lažje ustvarjamo priložnosti, v katerih si bodo sami želeli dobro delati.

Poleg tega, da nam Motivator služi pri uspešnem razporejanju delovnih zadolžitev, nam lahko pomaga pri razvijanju in usmerjanju kariere zaposlenih, primeren pa je tudi v postopku selekcije kadra.

Za več informacij: https://korak-kadri.si/storitve/motivator/

E: info@korak-kadri.si

M: 030 313 612